GYERMEK

  ANYA

  APA

  A SZÜLŐK

  TESTVÉREK

  FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK

  MEGJEGYZÉS

  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

  Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a jogosultság megszűnésével járhat.

  Nyilatkozom, hogy a másik szülő/törvényes képviselő/gyám egyetértésével nyújtom be a kérelmet.

  Nyilatkozom, hogy a kérelem átvételekor a személyes gondoskodásról szóló általános tájékoztatás szóban és írásban megkaptam.

  A tájékoztatást megértettem és elfogadtam.

  A Bölcsőde Beiratkozási Űrlap elküldésével kijelentem, hogy a Felvételi Szabályzatot, Felvételi Tájékoztatót, Adatvédelmi Tájékoztatót, Kötelezően Feltöltendő Dokumentumok Listáját elolvastam, megértettem és elfogadom.

  Bölcsődei Felvételi Szabályzat, Felvételi Tájékoztató, Adatvédelmi Tájékoztató, Kötelezően Feltöltendő Dokumentumok Listája:
  https://www.nobilishuman.hu/beiratkozas/

  Beiratkozás: beiratkozas@nobilishuman.hu

  ELFOGADÁS